Polityka prywatności

Polityka prywatności strony podsluchjaksiepatrzy.org

Spis treści

Część I. Ogólne informacje
 1. Administrator danych
 2. Twoje prawa dotyczące danych osobowych
Część II. Informacje o przetwarzaniu danych w konkretnych przypadkach
 1. Informacje o przetwarzaniu danych osób odwiedzających stronę posluchjaksiepatrzy.org
 2. Informacje o przetwarzaniu danych osób, które podpisały petycję
 3. Informowanie o dalszych losach petycji
 4. Zamówienie newslettera i wsparcie finansowe (darowizny, 1% podatku)

CZĘŚĆ I. Ogólne informacje

1. Administrator danych
 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Panoptykon z siedzibą w Warszawie (02-068), przy ul. Orzechowskiej 4/4.
 2. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy. Jesteśmy wpisani do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000327613. W naszych aktach rejestrowych znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat, takie jak sprawozdania finansowe czy statut Fundacji.
 3. Możesz skontaktować się z nami listownie (na adres: ul. Orzechowska 4/4, 02-068 Warszawa) lub mailowo (na adres: fundacja@panoptykon.org).
2. Twoje prawa dotyczące danych osobowych
 1. Przetwarzamy twoje dane osobowe, dlatego:
  1. masz prawo dostępu do twoich danych osobowych;
  2. możesz dokonywać ich sprostowania;
  3. możesz żądać usunięcia twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO;
  4. masz prawo ograniczenia przetwarzania w zakresie określonym w RODO;
  5. jeżeli uważasz, że przetwarzamy twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/.
 2. W części II Polityki znajdziesz informacje o dodatkowych prawach, które przysługują ci w określonych sytuacjach.
 3. Chcesz skorzystać ze swoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w pkt 1 ust. 3 Polityki.

CZĘŚĆ II. Informacje o przetwarzaniu danych w konkretnych przypadkach

3. Informacje o przetwarzaniu danych osób odwiedzających stronę posluchjaksiepatrzy.org.
 1. Po co nam twoje dane?
  Twoje dane są nam potrzebne w celu zarządzania stroną, zapewnienia sprawnego działania oferowanych w jej ramach funkcjonalności oraz prowadzenia statystyk odwiedzin strony.
 2. Jakie dane zbieramy?
  Nasze narzędzie do generowania i analizowania statystyk odwiedzin stron (Matomo) zbiera automatycznie, przy pomocy skryptu, następujące dane: adres IP (jest on anonimizowany, ale dostęp do pełnego adresu IP zapisywanego w logach serwera mają osoby posiadające uprawnienia administratora); typ urządzenia, z którego następuje połączenie; rozdzielczość ekranu, na którym strony były wyświetlane; typ systemu operacyjnego; nazwę domeny, z której wchodzisz na naszą stronę; dane lokalizacyjne (państwo, miasto); informacje o przeglądanych stronach. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony – służą nam wyłącznie do tworzenia zbiorczych statystyk.
 3. Czy respektujemy ustawienia twojej przeglądarki?
  Tak, nasza strona respektuje wysyłany przez twoją przeglądarkę sygnał „Do not track” (bez śledzenia). W takiej sytuacji nie zbieramy żadnych twoich danych.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane?
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest: w zakresie zapewniania prawidłowości działania strony – niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w zakresie prowadzenia statystyk odwiedzin strony – nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Jakie masz prawa?
  Masz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
 6. Komu przekażemy twoje dane?
  Twoich danych nie przekazujemy żadnemu innemu podmiotowi.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane?
  Do czasu wyrażenie przez ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Czy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Nie.
4. Informacje o przetwarzaniu danych osób, które podpisały petycję
 1. Po co nam Twoje dane?
  Twoje dane są nam potrzebne w celu zarejestrowania poparcia dla petycji i weryfikacji liczby osób popierających petycję.
 2. Jakie dane zbieramy?
  Prosimy cię o podanie adresu e-mail. Jego podanie jest obowiązkowe, ponieważ potrzebujemy go do wysłania ci potwierdzenia podpisania petycji, a także do weryfikacji liczby podpisów. Pytamy również o imię i nazwisko oraz miejscowość, jednak podanie tych danych jest dobrowolne.
 3. Na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane?
  Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie adresu e-mail jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest weryfikacja liczby osób popierających petycję. W zakresie pozostałych danych podstawą prawną przetwarzania jest twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Jakie masz prawa?
  Możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych, jednak wiąże się to z wycofaniem poparcia dla petycji. Możesz również w każdym momencie i bez negatywnych konsekwencji odwołać zgodę na przetwarzanie imienia, nazwiska i miejscowości.
 5. Komu przekażemy twoje dane?
  Wyłącznie podmiotom zajmującym się przechowywaniem danych na nasze zlecenie: dostawcy systemu CRM Fundacji i dostawcy naszego serwera, na podstawie zawartych umów powierzenia.
 6. Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane?
  Będziemy przetwarzać twoje dane przez 3 lata od złożenia petycji u jej adresatów (sejm, senat, prezydent, premier) lub do czasu wyrażenia przez ciebie sprzeciwu lub odwołania zgody.
 7. Czy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Nie.
5. Informowanie o dalszych losach sprawy
 1. Po co nam twoje dane?
  Aby informować cię o dalszych losach petycji i kampanii.
 2. Jakie dane zbieramy?
  W formularzu petycji możesz zgłosić chęć otrzymywania informacji o dalszych losach sprawy poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka. Wówczas informacje o dalszych losach sprawy będziemy wysyłać na adres e-mail podany przez ciebie przy podpisywaniu petycji. Jeśli chcesz dostawać te informacje na inny adres e-mail, napisz do nas na fundacja@panoptykon.org.
 3. Na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane?
  Podstawą przetwarzania danych jest twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Jakie masz prawa?
  W każdym momencie możesz odwołać zgodę i zrezygnować z otrzymywania informacji poprzez kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji w stopce maila lub poprzez wysłanie wiadomości na adres fundacja@panoptykon.org.
 5. Komu przekażemy twoje dane?
  Wyłącznie podmiotom zajmującym się przechowywaniem danych na nasze zlecenie: dostawcy systemu CRM Fundacji i dostawcy naszego serwera, na podstawie zawartych umów powierzenia.
 6. Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane?
  Do czasu odwołania przez ciebie zgody lub 2 lata od ostatniej zanotowanej interakcji (np. otrzymania informacji o petycji).
 7. Czy przekazujemy twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Nie.
6. Zamówienie newslettera i przekazanie darowizny
 1. Formularz petycji umożliwia zamówienie newslettera „PanOptyka” prowadzonego przez Fundację. Informacje o tym, jak przetwarzamy dane subskrybentów i subskrybentek newslettera, oraz regulamin newslettera znajdują się na stronie panoptykon.org.
 2. Strona podsluchjaksiepatrzy.org umożliwia przekierowanie na stronę, poprzez którą można przekazać nam darowiznę. Informacje o tym, jak przetwarzamy dane osób wspierających nas finansowo, znajdują się w polityce prywatności strony panoptykon.org.
7. Informacje o przetwarzaniu danych osób, które podpisały petycję
 1. Po co nam twoje dane?
  Twoje dane są nam potrzebne w celu zarejestrowania poparcia organizacji dla petycji i weryfikacji, że jesteś osobą uprawnioną do wyrażenia go w imieniu organizacji.
 2. Jakie dane zbieramy?
  Prosimy cię o podanie nazwy podmiotu, siedziby, nr KRS organizacji, imienia i nazwiska osoby uprawnionej do wyrażenia poparcia w imieniu organizacji oraz jej adresu e-mail. Podanie tych danych jest obowiązkowe, ponieważ potrzebujemy ich do wysłania ci potwierdzenia podpisania petycji, a także do weryfikacji, że jesteś osobą uprawnioną do wyrażenia poparcia w imieniu organizacji.
 3. Na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane?
  Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie nazwy podmiotu, siedziby, nr KRS organizacji, imienia i nazwiska osoby uprawnionej do wyrażenia poparcia w imieniu organizacji oraz jej adresu e-mail jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest weryfikacja, że poparcie petycji w imieniu organizacji wyraziła osoba do tego uprawniona.
 4. Jakie masz prawa?
  Możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych, jednak wiąże się to z wycofaniem poparcia dla petycji.
 5. Komu przekażemy twoje dane?
  Wyłącznie podmiotom zajmującym się przechowywaniem danych na nasze zlecenie: dostawcy systemu CRM Fundacji i dostawcy naszego serwera, na podstawie zawartych umów powierzenia.
 6. Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane?
  Będziemy przetwarzać twoje dane przez 3 lata od złożenia petycji u jej adresatów (sejm, senat, prezydent, premier) lub do czasu wyrażenia przez ciebie sprzeciwu lub odwołania zgody.
 7. Czy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Nie.